Fit Midden-Groningen

Toegankelijkheid

Digitoegankelijkheid actiefmidden-groningen.nl

Richtlijnen voor digitale toegankelijkheid komen voort uit de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG versie 2.1. Nederlandse vertaling). Deze standaard is opgesteld door het World Wide Web Consortium (W3C) en wordt regelmatig bijgewerkt.

Voor u als lezer is het goed te weten dat de content van het sportpas.nl platform (of andere domeinen die gebruik maken van het sportpas.nl systeem), door meerdere gebruikers wordt samengesteld. Naast standaardteksten vanuit het platform worden teksten geschreven en afbeeldingen toegevoegd door de licentiehouders en aanbieders. Vanuit deze gezamenlijke inzet proberen we bezoekers enthousiast te maken om deel te nemen aan Sport en Cultuur en goed te informeren over de lokale mogelijkheden.

Deze richtlijnen geven een groot aantal aanbevelingen om websites en webpagina's toegankelijker te maken voor mensen met diverse functiebeperkingen, waaronder blindheid en slechtziendheid, doofheid en gehoorverlies, leerproblemen, cognitieve beperkingen, motorische beperkingen, spraakproblemen, overgevoeligheid voor licht en combinaties daarvan.

De lijst aanbevelingen is enorm lang. Wij begrijpen de doelstellingen van de richtlijnen maar kunnen niet aan alle aanbevelingen voldoen. Bezoekers van de website die problemen ondervinden bij het begrijpen van de inhoud helpen we graag. We zijn altijd via telefoon, mail of videoverbinding te benaderen voor een toelichting. Bij elke revisie van de website doen wij ons best om de aanbevelingen te volgen. U zult begrijpen dat bezoekerskenmerken, de mate waarin de drempel speelt, budget en voorkeuren van licentiehouders bepalen welke aanpassingen we kunnen doorvoeren. De volgende grootschalige revisie van de website staat gepland voor de zomer van 2021. Kleinschalige updates vinden wekelijks plaats. Voor suggesties houden we ons van harte aanbevolen.
 

Toegankelijkheid
Deze website valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Midden-Groningen. De content op deze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld. We volgen daarbij de normen volgens digitaal toegankelijk. Op dit moment voldoen we nog niet volledig aan de wensen op dat gebied, maar werken daar wel zo snel mogelijk naar toe.

Is bepaalde informatie op deze website niet voor u toegankelijk? Neem dan contact op met de webmaster. Samen zoeken we dan naar een alternatief zodat u de informatie alsnog tot u kan nemen. Meer informatie over digitoegankelijkheid? Wilt u meer weten over digitale toegankelijkheid? Lees het op de website www.digitoegankelijk.nl of kijk op de algemene website van de gemeente Midden-Groningen. Daar vindt u ook meer informatie over ons plan van aanpak om tot goede digitale middelen te komen.